Konsultmäklare inom teknik och IT.
Vi jobbar med Specialist Search inom White Spaces – områden där det är lite svårare att hitta rätt konsulter.

Uppdrag i fokus

Relevant

Vi spammar inte konsultnätverket med uppdrag, konsulterna kontaktas bara om vi har uppdrag som passar deras profil. Genom att hela tiden vara relevant får vi full uppmärksamhet då vi presenterar nya uppdrag. Samma sak på kundsidan, vi presenterar bara konsulter som faktiskt matchar kraven. Vi har inget incitament att lyfta fram en viss konsult framför andra, som mäklare har vi ingen kostnad för konsulter som inte är i uppdrag.

Transparent

Vi jobbar alltid direkt med slutkunden och speglar villkor och krav fullt ut mot konsulten. Det gäller såväl pris som övriga kontraktsvillkor. Vår ersättning är en fast procentsats av konsultarvodet och är samma för alla kunder och konsulter.

Marknadsanpassad

Vi pratar alltid bara pris från kund med både kunder och konsulter. Priset varierar med konsulternas kompetens och tillgänglighet men även uppdragslängd och typ av uppdrag. Våra konsulter vet att vi presenterar flera kandidater och ofta i konkurrens med andra leverantörer. Om priset till kund inte är rätt blir det ingen affär. Rätt pris är ett pris där både kund och konsult är nöjda och gärna förlänger kontraktet.

Nyheter