Specialist Search Vi letar upp dina konsulter!

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Kunder och leverantörer

Paventia samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hjälpa våra kunder att kontraktera rätt konsulter. Vi sparar kontaktinformation till både nuvarande/potentiella kunder och leverantörer. Ibland sparar vi information om vilka mejl vi skickar och om mejlen har öppnats. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta kontraktering av konsulter.

Mejlutskick om nya uppdrag

Konsultbolag och enskilda konsulter kan få mejl då vi har nya uppdrag som passar företagets eller konsultens profil. Vi sparar information om vilka mejl vi skickar, om mejlen har öppnats och om någon har klickat på länkar i mejlet. Hanteringen av utskicken görs med stöd av laglig grund samtycke.

Intresseanmälan

Då en intresseanmälan för konsultuppdrag eller anställning registreras via mejl eller ett formulär på vår hemsida garanterar den som gör anmälan att uppgifterna som lämnas är riktiga och att de inte bryter mot tredje parts rättigheter eller orsakar skada. Vi behandlar en sådan anmälan både mot de specifika uppdraget och andra liknande uppdrag. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, ingen information presenteras för våra kunder utan ett medgivande. Vår lagliga grund för att behandla och spara informationen är syftet att ingå avtal.

Lagring och radering

Vi lagrar information inom EU/EES, i en del fall sker lagringen utanför EU/EES området och i de fallen inom ramen för EUs avtal med USA, Privacy Shield. Informationen gallras och raderas inom två år om det inte finns anledning och behov att spara informationen ytterligare.

Den registrerades rättigheter

För all registrering gäller att den som registreras har rätt att få tillgång till sina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall även raderade. Den registrerade har även rätt att begränsa eller motsätta sig viss behandling av personuppgifterna. Den registrerade har också rätt att få en kopia av sina uppgifter (som på detta vis även kan migreras till andra system) och att klaga på Paventias behandling av uppgifterna hos Datainspektionen.

Uppdatering av information

Vår policy för hur vi hanterar personlig information kan komma att uppdateras (senaste uppdatering 2020-10-08).

Kontakt

Paventia AB är Personuppgiftsansvarig. Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss via mejladress GDPR@paventia.se.